console – Ahmet Cansever
Pazartesi , 20 Kasım 2017
Anasayfa » Tag Arşivleri: console

Tag Arşivleri: console

C# ÜS ALMA FONKSİYONU

Bu yazımızda C# ile Math.Pow metodu ile ve Math.Pow metodu kullanmadan üs alma işlemlerini gerçekleştiren örnekler oluşturacağız. Pow( ) Parametre olarak verilen ilk sayının, yine parametre olarak verilen ikinci sayı kadar üssünü hesaplayan metottur. Kullanımı:

Devamını oku »

C# Yazılı Ortalaması Hesaplama Örneği

Öğrenciler ait 3 yazılı notunun ortalamasını veren C# Console uygulamasına ait kodlar; Kullanıcıdan Ad, Soyad bilgisini ve 1.yazılı, 2. Yazılı ve 3. Yazılı notunu girmesi istenecek. Daha sonra bu yazılıların ortalaması hesaplanarak ekranda görüntülenecektir.

Devamını oku »

C# While Döngüsü

While döngüsü içerisindeki koşul doğru (true) olduğu sürece tekrar eder. Koşul yanlış olduğunda döngüden çıkılır. Kullanım Şekli : [crayon-5a12c39434541782443073/] Örnek : 1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana alt alta while döngüsü ile yazdırınız. [crayon-5a12c3943454b685704909/] Örnek 2: Kullanıcı klavyeden çift sayı girdiği sürece sayıları toplayan, tek sayı girdiğinde ise döngüyü sonlandırarak sonucu ekrana yazan program kodlarını yazınız. [crayon-5a12c39434550107216785/]

Devamını oku »

C# YUVARLAMA FONKSİYONU

Round( ) Parametre olarak verilen sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlayan metottur. Kullanımı: [crayon-5a12c3943496a343595658/] Örnek: [crayon-5a12c39434973032842231/]

Devamını oku »

C# String Metotlar – ToLower ( )

Birlikte çağrıldığı metninin tüm karakterlerini küçük harfe dönüştürerek yeni bir metin geriye döndürür. Kullanımı: string yeniMetin=metin.ToLower(); Örnek: [crayon-5a12c39434d3d424060871/] Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

Devamını oku »

C# String Metotlar – Split ( )

Split( ) metodu, çağrıldığı metni istenilen karakterden itibaren parçalara bölmek için kullanılan bir metottur. Eğer istenilen karakter mevcut metin ifadesi içerisinde yer alıyorsa, Split( ) metodu metni karakterlerden öncesi ve sonrası şeklinde parçalara ayırır ve bu parçaları string türünde bir dizi içerisinde saklar. Geriye de bu string[] türündeki diziyi döndürür. Kullanımı: [crayon-5a12c394350a9629129174/] Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

Devamını oku »

C# String Metotlar – Remove

Remove (int deger,int adet) Birlikte çağrıldığı metnin, parametre olarak verilen değerinin bulunduğu indeks değerinden itibaren yine parametre olarak verilen adet kadar olan kısmını siler. Silinme işleminden arta kalan metni geriye döndürür. Örnek: Remove(int deger,int adet) metodunun kullanımı; [crayon-5a12c3943540f631580543/] Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

Devamını oku »

C# String Metotlar – CopyTo( )

Bu metot kaynakBaslangicIndexi (int türünde), hedefDizisi (char dizisi türünde), hedefBaslangicIndexi (int türünde) ve miktar (int türünde) olmak üzere 4 parametre alır. Birlikte çağrıldığı metinsel ifadenin; – Parametre olarak verilen int türündeki kaynak başlangıç indeksinden itibaren, – Parametre olarak verilen char[] dizisinin içerisine, – Parametre olarak verilen hedef başlangıç indeksinden itibaren, – Parametre olarak verilen sayıda karakteri kopyalamaya yarayan metottur. Kullanımı: …

Devamını oku »

C# String Metotlar – IsNullOrEmpty( )

Parametre olarak verilen string türündeki değişkenin içeriğinin boş mu olduğunu kontrol eden metottur. Eğer değişkenin içeriği boşsa geriye bool türünde true değeri döndürür. Eğer değişkene herhangi bir değer ataması yapılmışsa geriye false değerini döndürür.

Devamını oku »

C# String Metotlar – Format ()

Programlama esnasında bazı ifadeleri belirli bir biçim içerisinde yazmamız istenirse String.Format( ) metodu kullanılır. Bu metot geriye string türünde bir veri döndürür.Örneğin metinsel ifadelerin belirli bir biçim içerisinde ekranda yazılmasını istiyorsak; Yukarıdaki resmi incelediğimizde String.Format( ) metodunun kullanımında, küme parantezleri ( { } ) içerisindeki ilk değer, degisken isimli değişken içerisindeki değeri referans göstermektedir. İkinci değer ise değişkenin içeriğinin, ekranda …

Devamını oku »

C# String Metotlar – Compare ()

Parametre olarak verilen iki string ifadeyi karşılaştırır ve geriye int türünde bir veri döndürür. Eğer dönüş değeri sıfır (0) ise iki metin birbirine eşittir. Aksi takdirde parametre olarak verilen metinleri ilk harflerinden itibaren tek tek karşılaştırır ve farklılığın olduğu ilk harflerin alfabedeki sıralarına göre -1 veya 1 sayı değerlerini döndürür.

Devamını oku »
Wordpress Tema indir