metot – Ahmet Cansever
Pazartesi , 20 Kasım 2017
Anasayfa » Tag Arşivleri: metot

Tag Arşivleri: metot

C# ÜS ALMA FONKSİYONU

Bu yazımızda C# ile Math.Pow metodu ile ve Math.Pow metodu kullanmadan üs alma işlemlerini gerçekleştiren örnekler oluşturacağız. Pow( ) Parametre olarak verilen ilk sayının, yine parametre olarak verilen ikinci sayı kadar üssünü hesaplayan metottur. Kullanımı:

Devamını oku »

C# Sınıflar Kurucu Metot (Constructor) Kullanımı

Bir sınıftan new anahtar sözcüğüyle yeni bir nesne oluşturulduğu anda çalışan metottur.  Yapıcı metotların diğer metotlardan farkları vardır. Yapıcı metot sınıf ismiyle aynı olmak zorundadır. Geriye değer döndürmez. Fakat değer döndürmeyen metotlarda kullanılan void  yapıcı metotlarda kullanılmaz. Yapıcı metotlar parametre alabilirler, aşırı yüklü olabilirler. Yapıcı metotlar sınıflardaki özelliklere ilk değerlerinin verilmesi gerektiğinde yada sınıftan bir nesne oluşturulduğu anda çalıştırılması istenen …

Devamını oku »

String Sınıfı Copy Metodu

Bir String’in içeriğini başka bir String’e kopyalamak için kullanılır. [crayon-5a12c3646a5aa727654650/] Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

Devamını oku »

String Sınıfı Empty Metodu

Bir String’in içeriğini boşaltmak için kullanılır. Kullanımı şu şekildedir: [crayon-5a12c3646a843992338977/] Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

Devamını oku »

C# String Metotlar – Substring

Birlikte çağrıldığı metni parametre olarak verilen indeks değerinden itibaren kesen ve arta kalan metni geriye string türünde döndüren metottur. Kullanımı: string yeniMetin=metin.Substring(int indeks); Örnek : Substring(int indeks) metodunun kullanımı; [crayon-5a12c3646b17d857397438/] Substring (int indeks, int uzunluk) Substring metodunun bu kullanımında ise ilk parametre indeks değerini, ikinci parametre ise kaç karakter uzunluğunda bir metnin kesileceğini belirtir. Kullanımı: string yeniMetin=metin.Substring(int indeks,int uzunluk); Örnek …

Devamını oku »

C# String Metotlar – Remove

Remove (int deger,int adet) Birlikte çağrıldığı metnin, parametre olarak verilen değerinin bulunduğu indeks değerinden itibaren yine parametre olarak verilen adet kadar olan kısmını siler. Silinme işleminden arta kalan metni geriye döndürür. Örnek: Remove(int deger,int adet) metodunun kullanımı; [crayon-5a12c3646b45c782798204/] Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

Devamını oku »

C# String Metotlar – EndsWith( )

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade parametre olarak verilen string türündeki ifade ile bitip bitmediğini kontrol eden metottur. Geriye bool türünde bir değer döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitiyorsa geriye true değerini döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitmiyorsa geriye false değerini döndürür. Kullanımı:

Devamını oku »

C# String Metotlar – CopyTo( )

Bu metot kaynakBaslangicIndexi (int türünde), hedefDizisi (char dizisi türünde), hedefBaslangicIndexi (int türünde) ve miktar (int türünde) olmak üzere 4 parametre alır. Birlikte çağrıldığı metinsel ifadenin; – Parametre olarak verilen int türündeki kaynak başlangıç indeksinden itibaren, – Parametre olarak verilen char[] dizisinin içerisine, – Parametre olarak verilen hedef başlangıç indeksinden itibaren, – Parametre olarak verilen sayıda karakteri kopyalamaya yarayan metottur. Kullanımı: …

Devamını oku »

C# String Metotlar – CompareTo ( )

Çağrıldığı string ifade ile parametre olarak verilen string ifadeyi karşılaştırır ve iki ifade de birbirine eşitse geriye int türünde sıfır (0) değerini döndürür. Aksi takdirde metinleri ilk harflerinden itibaren tek tek karşılaştırır ve farklılığın olduğu ilk harflerin alfabedeki sıralarına göre “-1” veya “1″ sayı değerlerini döndürür.

Devamını oku »

C# String Metotlar – IsNullOrEmpty( )

Parametre olarak verilen string türündeki değişkenin içeriğinin boş mu olduğunu kontrol eden metottur. Eğer değişkenin içeriği boşsa geriye bool türünde true değeri döndürür. Eğer değişkene herhangi bir değer ataması yapılmışsa geriye false değerini döndürür.

Devamını oku »

C# String Metotlar – Format ()

Programlama esnasında bazı ifadeleri belirli bir biçim içerisinde yazmamız istenirse String.Format( ) metodu kullanılır. Bu metot geriye string türünde bir veri döndürür.Örneğin metinsel ifadelerin belirli bir biçim içerisinde ekranda yazılmasını istiyorsak; Yukarıdaki resmi incelediğimizde String.Format( ) metodunun kullanımında, küme parantezleri ( { } ) içerisindeki ilk değer, degisken isimli değişken içerisindeki değeri referans göstermektedir. İkinci değer ise değişkenin içeriğinin, ekranda …

Devamını oku »

C# String Metotlar – Compare ()

Parametre olarak verilen iki string ifadeyi karşılaştırır ve geriye int türünde bir veri döndürür. Eğer dönüş değeri sıfır (0) ise iki metin birbirine eşittir. Aksi takdirde parametre olarak verilen metinleri ilk harflerinden itibaren tek tek karşılaştırır ve farklılığın olduğu ilk harflerin alfabedeki sıralarına göre -1 veya 1 sayı değerlerini döndürür.

Devamını oku »

C# Değer Döndürmeyen Metodlar

Kendi ismiyle çağırıldığında içerisinde yazılmış olan kod bloklarını çalıştıran ve geriye herhangi bir değer döndürmeyen kod bloklarıdır. Değer döndürmeyen metotlar “void” anahtar sözcüğü ile başlar.

Devamını oku »
Wordpress Tema indir