string – Ahmet Cansever
Pazartesi , 20 Kasım 2017
Anasayfa » Tag Arşivleri: string

Tag Arşivleri: string

C# Değişkenler ve Sabitler

Değişken nedir?  Sabit nedir? Değişken tanımlama kuralları,.. C# ta değişeken ve sabitlerin kullanımıyla ilgili konu anlatımı ve örneklerinin bulunduğu sayfaya geçmek için tıklayın.

Devamını oku »

String Sınıfı Copy Metodu

Bir String’in içeriğini başka bir String’e kopyalamak için kullanılır. [crayon-5a12c3520b14e194805837/] Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

Devamını oku »

String Sınıfı Concat Metodu

Birden fazla String’i birleştirerek tek bir String haline getirmek için kullanılır. Kullanımı şu şekildedir: [crayon-5a12c3520bc21921783784/] Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

Devamını oku »

String Sınıfı Empty Metodu

Bir String’in içeriğini boşaltmak için kullanılır. Kullanımı şu şekildedir: [crayon-5a12c3520bfcc066175017/] Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

Devamını oku »

String Sınıfı Compare Metodu

İki String’i karşılaştırmak için kullanılır. Kullanımı; string.Compare(string1,string2,karşılaştırma seçenekleri) Karşılaştırma seçenekleri aşağıdaki değerleri alabilir: 1.CurrentCulture: Karşılaştırma esnasında büyük küçük harf ayrımı göz önünde bulundurulur. 2.CurrentCultureIgnoreCase: Büyük küçük harf ayrımı göz önünde bulundurulmaz. Örnek: [crayon-5a12c3520c37c948660936/] Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

Devamını oku »

Timer Nesnesi Kullanarak Saat Uygulaması Oluşturma

Form üzerine bir adet Label ve bir adet Timer nesnesi ekliyerek basit bir saat uygulaması yapabiliriz. Timer nesnesinin “interval” özelliğini “1000″ olarak değiştirerek Timer nesnesi içerisine yazacağımız kodların her saniye güncellenmesini sağlamalıyız. Daha sonra  Form_Load bölümüne; [crayon-5a12c3520c715564150030/] Timer1_Tick bölümüne ise [crayon-5a12c3520c71f695663339/] kodlarını yazarak basit saat uygulamasını bitirmiş oluyoruz. Timer nesnesiyle ilgili daha detaylı bilgi için tıklayın.

Devamını oku »

C# String Metotlar – Substring

Birlikte çağrıldığı metni parametre olarak verilen indeks değerinden itibaren kesen ve arta kalan metni geriye string türünde döndüren metottur. Kullanımı: string yeniMetin=metin.Substring(int indeks); Örnek : Substring(int indeks) metodunun kullanımı; [crayon-5a12c3520cde3926428043/] Substring (int indeks, int uzunluk) Substring metodunun bu kullanımında ise ilk parametre indeks değerini, ikinci parametre ise kaç karakter uzunluğunda bir metnin kesileceğini belirtir. Kullanımı: string yeniMetin=metin.Substring(int indeks,int uzunluk); Örnek …

Devamını oku »

C# String Metotlar – Remove

Remove (int deger,int adet) Birlikte çağrıldığı metnin, parametre olarak verilen değerinin bulunduğu indeks değerinden itibaren yine parametre olarak verilen adet kadar olan kısmını siler. Silinme işleminden arta kalan metni geriye döndürür. Örnek: Remove(int deger,int adet) metodunun kullanımı; [crayon-5a12c3520d0c7570989047/] Diğer string metotlarına ulaşmak için tıklayınız.

Devamını oku »

C# String Metotlar – EndsWith( )

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade parametre olarak verilen string türündeki ifade ile bitip bitmediğini kontrol eden metottur. Geriye bool türünde bir değer döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitiyorsa geriye true değerini döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitmiyorsa geriye false değerini döndürür. Kullanımı:

Devamını oku »

C# String Metotlar – Contains( )

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade içerisinde parametre olarak verilen char türündeki karakteri veya yine parametre olarak verilen string türündeki metinsel ifadeyi arar ve geriye bool türünde bir değer döndürür. Örnek : Klavyeden girilen metin içerisinde, yine klavyeden girilen bir metni arayan programın kodlarını yazınız. [crayon-5a12c3520d621147767826/]

Devamını oku »

C# String Metotlar – CompareTo ( )

Çağrıldığı string ifade ile parametre olarak verilen string ifadeyi karşılaştırır ve iki ifade de birbirine eşitse geriye int türünde sıfır (0) değerini döndürür. Aksi takdirde metinleri ilk harflerinden itibaren tek tek karşılaştırır ve farklılığın olduğu ilk harflerin alfabedeki sıralarına göre “-1” veya “1″ sayı değerlerini döndürür.

Devamını oku »

C# String Metotlar – IsNullOrEmpty( )

Parametre olarak verilen string türündeki değişkenin içeriğinin boş mu olduğunu kontrol eden metottur. Eğer değişkenin içeriği boşsa geriye bool türünde true değeri döndürür. Eğer değişkene herhangi bir değer ataması yapılmışsa geriye false değerini döndürür.

Devamını oku »

C# String Metotlar – Format ()

Programlama esnasında bazı ifadeleri belirli bir biçim içerisinde yazmamız istenirse String.Format( ) metodu kullanılır. Bu metot geriye string türünde bir veri döndürür.Örneğin metinsel ifadelerin belirli bir biçim içerisinde ekranda yazılmasını istiyorsak; Yukarıdaki resmi incelediğimizde String.Format( ) metodunun kullanımında, küme parantezleri ( { } ) içerisindeki ilk değer, degisken isimli değişken içerisindeki değeri referans göstermektedir. İkinci değer ise değişkenin içeriğinin, ekranda …

Devamını oku »

C# String Metotlar – Compare ()

Parametre olarak verilen iki string ifadeyi karşılaştırır ve geriye int türünde bir veri döndürür. Eğer dönüş değeri sıfır (0) ise iki metin birbirine eşittir. Aksi takdirde parametre olarak verilen metinleri ilk harflerinden itibaren tek tek karşılaştırır ve farklılığın olduğu ilk harflerin alfabedeki sıralarına göre -1 veya 1 sayı değerlerini döndürür.

Devamını oku »
Wordpress Tema indir