SQL – Sayfa 3 – Ahmet Cansever
Cumartesi , 29 Nisan 2017
Anasayfa » SQL (Sayfa 3)

SQL

SQL SERVER STORED PROCEDUR KULLANIMI

Son Güncellenme : 9th Mayıs, 2016Stored Procedure veritabanları için dışarıdan parametre alabilen, geriye tekli yada çoklu değer gönderebilen içerisinde SQL sorgularımızı gerçekleştirdiğimiz programlama birimleridir. Stored Procedure‘ ler veritabanı server’ ında saklandığından daha hızlı çalışırlar. SQL Server’ da Stored Procedure oluşturmaya basit bir örnekle başlayalım.

Devamını oku »

SQL SERVER View (Görünüm) Oluşturma

Son Güncellenme : 5th Ocak, 2015View‘ler sorguları basitleştirmek, erişim izinlerini düzenlemek, farklı sunuculardaki eşdeğer verileri karşılaştırmak veya bazı durumlarda sorgu süresini kısaltmak için kullanılan, gerçekte olmayan Select ifadeleri ile tanımlanmış sanal tablolardır. İçerisinde veri bulunmaz. Sadece tabloların görünümleridir. Kullanıcıların bazı kritik tabloların sadece belli sütunlarını veya satırlarını göstermesi gerektiği durumlarda kullanılabilir.

Devamını oku »

SQL SERVER LEFT OUTER JOIN KULLANIMI

Son Güncellenme : 28th Aralık, 2014LEFT OUTER JOIN kullanılarak iki tablo arasında ilişkili sorgu yapılırken, birinci tablodaki tüm kayıtlar getirilir. 2. Tabloda ise sadece ilişkiye göre uygun kayıtlar sağ tarafına eklenir. Aşağıdaki tabloları ve örneğimizi inceleyelim.

Devamını oku »

SQL SERVER INNER JOIN KULLANIMI

Son Güncellenme : 23rd Mart, 2015INNER JOIN en çok kullanılan tablo birleştirme yöntemidir. İki tablo arasında birleştirme yaparken, tabloların her ikisinde de yer alan değerler seçilir, tablolardan sadece birinde yer alıp diğerinde ilişkili değere rastlanılmayan satırlar seçilmez. Aşağıdaki örnekte urunler ve markalar isimli iki tablo kullanılmıştır.

Devamını oku »

NORMALİZASYON KURALLARI (ÖĞRENCİ VERİTABANI)

Son Güncellenme : 18th Aralık, 2014Tablo ve Bileşenleri Tablo : Konuya ait verilerin tutulduğu satır ve sütunlardan oluşan ve İlişkili bilgilerin mantıksal olarak gruplanıp tutulduğu yapıdır. Kayıt: Tablodaki satırlara denir. Birinci anahtar: Tablodaki benzersiz kayıtlar elde etmemizi sağlayan sütuna denir. Yabancı anahtar: Bir tabloda benzersiz kayıt oluşturmayı sağlayan sütunun diğer tabloda bir sütun olarak bulunma haline denir. Normalizasyon Kuralları

Devamını oku »

SQL Server MIN()

Son Güncellenme : 27th Aralık, 2016Belirlenen kolon içindeki en düşük değeri verir.Kullanımı şu şekildedir. [crayon-59045a12f0296066910930/] Örnek:

Devamını oku »

SQL Server MAX()

Son Güncellenme : 26th Mayıs, 2016Belirlenen kolon içerisindeki en yüksek değeri verir. Örnek: “ogrenci” tablosundaki içerisinde en büyük öğrenci numarasını gösterelim. [crayon-59045a12f0679084022563/] Örnek uygulama

Devamını oku »

SQL Server COUNT() Fonksiyonu

Son Güncellenme : 11th Nisan, 2015Tablodaki kayıt sayısını almak için kullanılır. NULL içeren veriyi dikkate almayacaktır. Kullanımı şu şekildedir. [crayon-59045a12f09a5287348078/] Örnek uygulama :

Devamını oku »

SQL SERVER DISTINCT KULLANIMI

Son Güncellenme : 13th Mayıs, 2016Belirlenen kolona göre tekrarlanan kayıtları göstermek için kullanılır. Örnek olarak “ogrenci” tablosuna bakalım. Bu tabloda kaç farklı ilden öğrencimiz olduğunu bulmak için distinct kullanabiliriz. [crayon-59045a12f0cd3245729136/] sorgusunu çalıştırdığımızda sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. Sonuç olarak 9 öğrenci bulunan tablomuzda 7 farklı şehir kaydı bulunduğunu görmekteyiz.

Devamını oku »

SQL SERVER ORDER BY KULLANIMI

Son Güncellenme : 19th Mayıs, 2016Sorguları sıralamak amacıyla kullanılır. ASC anahtar kelimesi küçükten büyüğe doğru, DESC anahtar sözcüğü ise büyükten küçüğe doğru sıralamaktadır. Kullanımı ASC (artan sıralama) için; [crayon-59045a12f1020377044088/] DESC (azalan sıralama) için; [crayon-59045a12f102a054643138/] şeklindedir. Aşağıdaki örneklerde ogrenci tablosunda ogrenci_ad sütununa göre artan ve azalan sıralama yapılmıştır.

Devamını oku »

SQL Server Seçme İşlemleri ( SELECT )

Son Güncellenme : 8th Nisan, 2015SQL işlemlerinde en çok kullanılan sorgudur. Tablolarımızda bulunan verilerin tamamını yada istediğimiz kriterde olanlarını getirmemizi sağlar.Kullanımı şu şekildedir. Select <kolon adı> from <tablo adı> İstenirse birden fazla kolon da görüntülenebilir. Select <kolon adı 1>, <kolon adı 2>, .. from <tablo adı> Tablolarımıza ait tüm kolonları getirmek için kolon adları yerine “*” kullanılabilir. [crayon-59045a12f186c017312160/] sorgusu çalıştırılarak …

Devamını oku »

SQL SERVER KAYIT SİLME (DELETE)

Son Güncellenme : 11th Mayıs, 2016Verilerin silinmesi için kullanılır. Aşağıdaki sorgumuzu yazdıktan sonra çalıştırdığımızda “okul” veritabanında bulunan “ogrenci” tablosundaki “ogrenci_no” değeri 3 olan kişiye ait bilgilerin silinmesi sağlanacaktır.   [crayon-59045a12f1bcf330245710/]

Devamını oku »

SQL SERVER KAYIT GÜNCELLEME (UPDATE)

Son Güncellenme : 7th Aralık, 2016Verilerimizin değerlerini değiştirmek için kullanılır. Bir koşula bağlı olarak kayıtlarımızı güncelleyebiliriz. Eğer where koşulu kullanmazsak belirlenen yeni değerler tüm kayıtlar için geçerli olacaktır. Aşağıdaki sorgu çalıştırıldığında  Adı “Emirhan” olan kişinin şehir bilgisi “İstanbul” iken “Bayburt” olacaktır. [crayon-59045a12f243d318875966/]

Devamını oku »

SQL SERVER KAYIT EKLEME (INSERT)

Son Güncellenme : 14th Nisan, 2015SQL Server‘da oluştulmuş olan tablolara kayıt eklemek için kullanılır. Örnek: “okul” veritabanındaki “ogrenci” tablosuna kayıt eklemek için sorgu ekranında; [crayon-59045a12f2d01048461407/] yazılmalıdır. “Execute” butonuna basıldığında 4 adet kayıt tablomuza eklenecektir.

Devamını oku »
Wordpress Tema indir