SQL – Sayfa 3 – Ahmet Cansever
Pazartesi , 18 Aralık 2017
Anasayfa » SQL (Sayfa 3)

SQL

SQL SERVER TABLO OLUŞTURMA

Verilerimizi düzgün bir yapıda saklamak için kullanılan Tablolar önemli bir yere sahiptir. SQL Server‘ da sorgu kullanarak nasıl tablo oluşturulacağına bakalım.

Devamını oku »

C# DATAGRİDVİEW ÜZERİNDEN VERİ GÜNCELLEME

Bazı durumlarda veritabanındaki verilerin datagridview üzerinden güncellenmesi veya eklenebilmesi istenebilir. Bu örneğimizde SQL Server da bulunan veritabanımıza bağlantı kurup CommandBuilder nesnesi ile datagridview üzerinden güncelleme işlemini gerçekleştireceğiz.

Devamını oku »

SQL SERVER’ da VERİ TİPLERİ

Sql Server verileri çeşitli türleri ile saklamak için,çeşitli veri tipleri sunmaktadır.Bu veriler metinsel, tarihsel, sayısal ve parasal tipte olacağı gibi görüntü, XML tabanlı ve kullanıcı tarafından oluşturulmuş tipte de olabilmektedir.

Devamını oku »

SQL SERVER STORED PROCEDUR KULLANIMI

Stored Procedure veritabanları için dışarıdan parametre alabilen, geriye tekli yada çoklu değer gönderebilen içerisinde SQL sorgularımızı gerçekleştirdiğimiz programlama birimleridir. Stored Procedure‘ ler veritabanı server’ ında saklandığından daha hızlı çalışırlar. SQL Server’ da Stored Procedure oluşturmaya basit bir örnekle başlayalım.

Devamını oku »

SQL SERVER View (Görünüm) Oluşturma

View‘ler sorguları basitleştirmek, erişim izinlerini düzenlemek, farklı sunuculardaki eşdeğer verileri karşılaştırmak veya bazı durumlarda sorgu süresini kısaltmak için kullanılan, gerçekte olmayan Select ifadeleri ile tanımlanmış sanal tablolardır. İçerisinde veri bulunmaz. Sadece tabloların görünümleridir. Kullanıcıların bazı kritik tabloların sadece belli sütunlarını veya satırlarını göstermesi gerektiği durumlarda kullanılabilir.

Devamını oku »

SQL SERVER LEFT OUTER JOIN KULLANIMI

LEFT OUTER JOIN kullanılarak iki tablo arasında ilişkili sorgu yapılırken, birinci tablodaki tüm kayıtlar getirilir. 2. Tabloda ise sadece ilişkiye göre uygun kayıtlar sağ tarafına eklenir. Aşağıdaki tabloları ve örneğimizi inceleyelim.

Devamını oku »

SQL SERVER INNER JOIN KULLANIMI

INNER JOIN en çok kullanılan tablo birleştirme yöntemidir. İki tablo arasında birleştirme yaparken, tabloların her ikisinde de yer alan değerler seçilir, tablolardan sadece birinde yer alıp diğerinde ilişkili değere rastlanılmayan satırlar seçilmez. Aşağıdaki örnekte urunler ve markalar isimli iki tablo kullanılmıştır.

Devamını oku »

NORMALİZASYON KURALLARI (ÖĞRENCİ VERİTABANI)

Tablo ve Bileşenleri Tablo : Konuya ait verilerin tutulduğu satır ve sütunlardan oluşan ve İlişkili bilgilerin mantıksal olarak gruplanıp tutulduğu yapıdır. Kayıt: Tablodaki satırlara denir. Birinci anahtar: Tablodaki benzersiz kayıtlar elde etmemizi sağlayan sütuna denir. Yabancı anahtar: Bir tabloda benzersiz kayıt oluşturmayı sağlayan sütunun diğer tabloda bir sütun olarak bulunma haline denir. Normalizasyon Kuralları

Devamını oku »

SQL Server MIN()

Belirlenen kolon içindeki en düşük değeri verir.Kullanımı şu şekildedir. [crayon-5a37eaf91d51b896704804/] Örnek:

Devamını oku »

SQL Server MAX()

Belirlenen kolon içerisindeki en yüksek değeri verir. Örnek: “ogrenci” tablosundaki içerisinde en büyük öğrenci numarasını gösterelim. [crayon-5a37eaf91ea02041496167/] Örnek uygulama

Devamını oku »

SQL Server COUNT() Fonksiyonu

Tablodaki kayıt sayısını almak için kullanılır. NULL içeren veriyi dikkate almayacaktır. Kullanımı şu şekildedir. [crayon-5a37eaf91f3bd441318322/] Örnek uygulama :

Devamını oku »

SQL SERVER DISTINCT KULLANIMI

Belirlenen kolona göre tekrarlanan kayıtları göstermek için kullanılır. Örnek olarak “ogrenci” tablosuna bakalım. Bu tabloda kaç farklı ilden öğrencimiz olduğunu bulmak için distinct kullanabiliriz. [crayon-5a37eaf92037b875358438/] sorgusunu çalıştırdığımızda sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. Sonuç olarak 9 öğrenci bulunan tablomuzda 7 farklı şehir kaydı bulunduğunu görmekteyiz.

Devamını oku »

SQL SERVER ORDER BY KULLANIMI

Sorguları sıralamak amacıyla kullanılır. ASC anahtar kelimesi küçükten büyüğe doğru, DESC anahtar sözcüğü ise büyükten küçüğe doğru sıralamaktadır. Kullanımı ASC (artan sıralama) için; [crayon-5a37eaf9218ad675732011/] DESC (azalan sıralama) için; [crayon-5a37eaf9218b6255618500/] şeklindedir. Aşağıdaki örneklerde ogrenci tablosunda ogrenci_ad sütununa göre artan ve azalan sıralama yapılmıştır.

Devamını oku »

SQL Server Seçme İşlemleri ( SELECT )

SQL işlemlerinde en çok kullanılan sorgudur. Tablolarımızda bulunan verilerin tamamını yada istediğimiz kriterde olanlarını getirmemizi sağlar.Kullanımı şu şekildedir. Select <kolon adı> from <tablo adı> İstenirse birden fazla kolon da görüntülenebilir. Select <kolon adı 1>, <kolon adı 2>, .. from <tablo adı> Tablolarımıza ait tüm kolonları getirmek için kolon adları yerine “*” kullanılabilir. [crayon-5a37eaf92466d790458224/] sorgusu çalıştırılarak musteriler tablosundaki tüm kayıtların görüntülenmesi sağlanmaktadır. …

Devamını oku »
Wordpress Tema indir