C# TabControl Kullanımı – Ahmet Cansever
C# Programlama Windows Form Örnekleri

C# TabControl Kullanımı

Tarafından yazılmıştır Ahmet C

Bu makalemizde TabContol nesnesi ve bazı özelliklerinden bahsederek kullanımıyla ilgili örnekler oluşturacağız. TabControl nesnesi kontrolleri sekmelerden oluşan paneller içerisinde görüntülemek amacıyla kullanılır.

Yani tek bir form üzerinde birden fazla form varmış gibi çalışabilirsiniz. TabControl’e Eklediğimiz her bir TabPage’i istediğiz gibi dizayn ederek birbirleri arasında geçişler yaptırabilirsiniz. TabControl nesnesine eleman ekleme yada çıkarma işlemi için Properties penceresindeki TabPages özelliğini kullanabilirsiniz.
tab4

Açılan pencerede Sekmelere ait Text özelliği başta olmak üzere istediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz.

Screenshot_8

ya da Form üzerinde TabControl nesnesi sağ üst köşesi kullanılabilir.

tab6
Şimdi TabControl nesnesine ait bazı özelliklere bakalım.

Alignment: Bu özellik TabControl nesnesi içerisindeki sekmelerin hizalanma şeklini belirler.

tab2    tab1

ItemSize: Sekme boyutlarını belirler.

MultiLine: Bu özellikiğin True olması TabControl üzerindeki sekmelerin birden fazla satırda görüntülenebilmesini sağlar.

tab3

SizeMode. Bu özellik sekmelerin nesne üzerinde nasıl yerleştirileceği ile ilgilidir. Örnek olarak FillToRight seçelirse sekmelerin kenar boşluğu kalmayacak şekilde yerleştirilmesi sağlanır.

Dock: Bu özelliği kullanarak TabControl nesnesinin formu tamamen kaplamasını yada üst,alt sağ ve sol bölümlerine yerleşmesini sağlayabiliriz.

tab7

TabControl kullanımında her TabePage ayrı ayrı tasarlanabileceğini ve ayrı ayrı form oluşturmak yerine tek bir form üzerinde işlemlerimizi gerçekleştirebileceğimizi gördük.
Şimdi de farklı TabControl nesnesini farklı bir şekilde kullanalım. Bu örneğimizde her TabPage için farklı tasarım yapmayacağız. Hangi sekme seçiliyse Button‘ a basıldığında buna göre işlem yapılmasını sağlayacağız. Yani bir bakıma radioButton gibi kullanmış olacağız.

tab-9

Örneğimizde görüldüğü gibi toplama ve çıkarma işlemi için 2adet TabPage bulunuyor. Burada her sayfa için aynı kontrolleri tekrar eklemeye gerek olmadığından kontrollerimizi form üzerine yerleştiriyoruz. Burada TabControl kontrolünün SelectedIndexözelliğini kullanacağız.

Butona yazacağımız kodlar:
 

Yorum Yap