ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI ÖRNEKLERİ – Ahmet Cansever
Çarşamba , 26 Nisan 2017
Anasayfa » Genel » ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI ÖRNEKLERİ

ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI ÖRNEKLERİ

ALGORİTMA : Adım adım işlem basamaklarının yazılmasıdır.
PROGRAM : Belirli bir problemi çözmek için bir bilgisayar dili kullanılarak yazılmış deyimler dizisi.

Program Yazma Süreci :

1. Problemin ne olduğunu kavra. Çözüm için gereksinimleri belirle.
2. Problemin girdilerini, çıktılarını ve diğer kısıtlama ve gereksinimleri belirle ( bilgilerin giriş ve çıkış biçimlerinin nasıl olacağına kadar).
3. Problemin çözümünü veren algoritmayı yaz.
4. Algoritmayı bir programla dili ile yaz 5. Programın doğru çalışıp çalışmadığını test et. Bu testi değişik veriler (girdiler) için tekrarla.

Programlama Dillerinin Seviyelerine Göre Sınıflandırılması :

Hangi dili kullanırsanız kullanın (C, Basic, Perl, Pascal, Java…) tüm dillerde belli konularda aynı prensipler vardır. Bu temel konuları öğrenirseniz, çoğu dillerde rahatlıkla aynı işlemi yapabilirsiniz. Yüksek seviyeli diller insan algılayışına daha yakın, alçak seviyeli diller de bilgisayarın doğal çalışmasına daha yakın olan dillerdir. Dillerdeki seviye yükseldikçe programcının işi de kolaylaşır. Öyle ki, çok yüksek seviyeli programlama dillerinde artık bir işin nasıl yapılacağına ilişkin değil, ne yapılacağına ilişkin komutlar bulunur. Seviyenin yükselmesi programcıya kolaylık sağlamakla birlikte genel olarak verimliliği ve esnekliği de azaltır. Çok Yüksek Seviyeli Programlama Dilleri ya da Görsel Diller (FOXPRO, PARADOX, ACCESS.., VISUAL BASIC, IV.KUŞAK DlLLER) Yüksek Seviyeli Programlama Dilleri (PASCAL, COBOL, FORTRAN, BASIC,…) Orta Seviyeli Programlama Dilleri (C) Alçak Seviyeli Programlama Dilleri (Sembolik Makine Dilleri)

Giriş ve Çıkış Deyimleri : Bilgisayar; temel olarak verinin girilmesi, işlenmesi ve çıktı olarak kullanıcıya verilmesi işlemlerini yapar. Veriler bilgisayarın anlayacağı şekilde girilirken, bilgisayar da kullanıcının anlayacağı şekilde sonuçların çıkışını verir. Veri doğru girilirse iĢlemler doğru yapılır. Uygun algoritmik komutlar verilmediğinde işletilebilir algoritma satırları, yazılmış oldukları sırada, yani birinden sonra diğerinin çalışması şeklinde ilerler. Akış şemalarında yukarıdan aşağıya doğru sırası gelen satır işletilir.

Basit Örnek bir Algoritma
Örneğin bir insanın evden çıkıp okula giderken izleyeceği yolu ve okula girişinde ilk yapacaklarını
tanımlamaktadır.
Çözüm :
Yurttan dışarıya çık
Otobüs durağına yürü
Yoldan geçen araçlardan hangisinin otobüs olduğunu anla
Otobüsün geldiğinde otobüse bin
Biletini bilet kumbarasına at
İneceğin yere yakınlaştığında arkaya yürü
İneceğini belirten ikaz lambasına bas
Otobüs durunca in
Okula doğru yürü
Okul giriş kapısından içeriye gir
Okul arkadaşlarınla selamlaş
Sınıfa gir.
Dersini dinle.

AKIŞ ŞEMALARI:

akis_sema

Akış Şemaları (Karar Verme Yapıları)

if1

Akış Şemaları Döngü Kullanımı

for1

Örnekler:

1- Birbirinden farklı olarak verilen iki adet sayıdan, büyük olanı bulup gösteren algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

BAŞLA
OKU sayi1
OKU sayi2
EĞER sayi1> sayi2 İSE YAZ sayi1
DEĞİLSE YAZ sayi2
BİTİR

Akış Diyagramı

akis2

2- Girilen vize ve final notlarına göre öğrencinin dersten geçip geçmediğini bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

BAŞLA
YAZ (“Vize notunu gir”)
OKU vize
YAZ (“Final notunu gir”)
OKU final
ortalama=vize * 0.40 + final * 0.60
EĞER ortalama >= 60 İSE
YAZ “Öğrenci Dersten Geçti”
DEĞİLSE
YAZ “Öğrenci Dersten Kaldı“
BİTİR

akis3

3- Verilen tamsayının sıfır, pozitif ya da negatif olup olmadığını bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız.

BAŞLA
OKU sayi
EĞER Sayı>0 İSE YAZ “Bu sayı Pozitiftir”
EĞER Sayı<0 İSE YAZ “Bu sayı Negatiftir”
EĞER Sayı=0 İSE YAZ “Bu sayı Sıfırdır”
BİTİR

akis4

4- Ekrana 10 defa programcının adını yazan algoritmayı yapınız”.

1. BAŞLA
2. Sayac=1
3. YAZ “AHMET”
4. Sayac=Sayac+1
5. EĞER Sayac<=10 İSE GİT Adım 3
6. DUR

akis5

5- 1’den 100’e kadar tek sayıları yazdıran algoritma ve akış diyagramını yapınız.

1. BAŞLA
2. Sayac=1
3. Toplam=0
4. EĞER Sayac Mod2 != 0 İSE
5. YAZ Sayac
6. Sayac=Sayac+1
7. Eğer Sayac<100 İSE GİT Adım 4
8. BİTİR

Akış Diyagramı

akis6

7- Klavyeden girilen fiyatı, KDV(%18) ekleyerek ekrana yazdırın.

1. Başla
2. Sayısal Fiyat, Sonuc
3. Yaz; “Fiyat giriniz”
4. Oku; Fiyat
5. Sonuc = Fiyat * 1.18
6. Yaz Sonuc
7. Bitir

8- Beş sayının toplamını ve ortalamasını veren programa ait algoritmayı oluşturunuz.

A1 :T = 0, Sayac = 0
A2 :X’i gir
A3 :T= T+X
A4 : Sayac = Sayac +1
A5 :Eğer Sayac <5 ise A2’ye git
A6 :Ort= T/5
A7 :T ve Ort değerlerini yaz
A8 :Bitir

9- Klavyeden girilen sayı kadar (N) sayının faktoryelini alan programın akış şeması.

akis7

10- Klavyeden girilen Fahrenayt derecesini Cantigrad’a çeviren programın akış şemasını çizin.

akis8

11- ax²+bx+c=0 şeklinde verilen 2. derece denklemin köklerini bulan programın akış diyagramını çizin.

akis9
12-Bir ürünü alış fiyatı üzerinden klavyeden vergi oranı ve kar oranı eklenerek satış fiyatına hesaplayan programın algoritması ?

 1. Basla
 2. Sayısal ( vergi_oranı , kar )
 3. Ondalıklı alısfiyati
 4. Yaz ( ‘’ alışfiyatı nedir ?’’)
 5. Alişfiyat <-       oku()
 6. Yaz (‘’vergi oranı nedir ‘’ )
 7. Vo   <-       oku()
 8. Yaz (‘’kar oranı nedir ‘’)
 9. Kar <-    oku()
 10. Satış fiyatı = alış fiyatı + ( alış fiyatı * VO/100)+(alış fiyatı * kar/100)
 11. Yaz ( satış fiyatı )
 12. Bitti

13-Üniversite bir dersin başarı notu bir vize bir final sınav notu ile hesaplanır . vize notunun kat sayısı %30 final notunun kat sayısı %70’dir. Bir öğrencinin sınavda almış olduğu bu notlar neticesinde ders ortalaması bulan programın algoritmasını ve akış şemasını çiziniz.

 1. Başla
 2. Sayısal ( vize ve final)
 3. Ondalıklı ( ortalama)
 4. Yaz ( vize notu nedir ‘’)
 5. VN <-  oku()
 6. Yaz (‘’final notu nedir ‘’)
 7. FN     <–     oku()
 8. Ortalama = sınav notu ( vizenotu*30/100)+(finalnotu*70/100)
 9. Yaz (ortalama)
 10. Bitti

14-yükseklik ve taban uzunluğu klaveden girilen üçgenin alanını hesaplayan uygulamayı gerçekleştiriniz .

 1. Başla
 2. Sayısal ( yükseklik ve taban )
 3. Ondalıklı (alan)
 4. Yaz (‘’yükseklik nedir’’)
 5. Yükseklik <-     oku()
 6. Yaz (‘’taban uzunluğu nedir ‘’)
 7. Taban <-         oku()
 8. Alan = (yükseklik*taban) /2
 9. Yaz ( alan )
 10. Bitti

15-Bir iletkenin kutupları arasındaki gerilim (V) iletkenden geçen amper türünde akım (I) iletken üzerinde var olan direncin (R) çarpımına eşittir. V=I*R formülüyle gösterilir. Formülden faydalanarak kullanıcı tarafından girilen akım ve direnç değerlerine göre iletkenin kutupları arasındaki gerilimi hesaplayan programın algoritması ?

 1. Başla
 2. Sayısal ( V,I,R)
 3. Yaz (‘’akım nedir’’)
 4. I <-      OKU()
 5. Yaz (‘’direnç nedir’’)
 6. R   <-    oku ()
 7. V = I*R
 8. Yaz (V)
 9. Bitir

16-Klavyeden girilen bir sayının pozitif ya da nagatif olduğunu ekrana yazdıran algoritması.

 1. Başla
 2. Sayısal (sayı)
 3. Yaz (‘’sayı nedir ‘’)
 4. Sayı <-       oku ()
 5. Eğer (sayı>0)
 6. (‘’sayı pozitiftir’’)
 7. Değilse
 8. Yaz (‘’sayı negatiftir’’)
 9. Eğer bitti
 10. Bitti

17-Öğrencinin bir dersten aldığı not klavyeden girilerek başarı durumu ekrana geçti veya kaldı şeklinde yazan uygulamanın algoritması .

 1. Başla
 2. Sayısal (sayı ve not)
 3. Yaz (‘’not ‘’)
 4. Not <-    oku ()
 5. Eğer (not>=50)
 6. (‘’geçti’’)
 7. Değilse
 8. Yaz (‘’kaldı’’)
 9. Eğer bitti
 10. Bitti

18-Bir öğrencinin derslerinden 2 not ve 1 sözlü klavyeden girilerek başarı durumu ekrana geçti ve kaldı şeklinde yazan algoritması.

 1. Başla
 2. Sayısal (not1, not2 ve sözlü
 3. Ondalıklı (ortalama)
 4. Yaz (‘’not1 nedir’’)
 5. Not1 <-   oku()
 6. Yaz (‘’not2 nedir’’)
 7. Not2 <-   oku ()
 8. Yaz (‘’sözlü nedir’’)
 9. sozlu <-    oku()
 10. Ortalama = (not1+not2+sözlü /3 )
 11. Eğer (ortalama >=50)
 12. Yaz (‘’Geçti’’)
 13. Değilse
 14. Yaz (‘’kaldı’’)
 15. Eğer bitti
 16. Bitti

19-Kullanıcıdan alınan sayının tek ya da çift kontrol edip ekranda yazdıran algoritması.

 1. Başla
 2. Sayısal (sayı)
 3. Yaz (‘’sayıyı gir’’)
 4. Sayı <-    oku()
 5. Eğer (sayı%2 ==0)
 6. Yaz (‘’sayı çift’’)
 7. Değilse
 8. Yaz (‘’sayı tek ‘’)
 9. Eğer bitti
 10. Bitti

20-Üniversite için vize final notları yapılmaktadır. Bir öğrencinin dersten geçme şartı vizenin %30 ile final notunun %70 in toplamı 50 ve üzeri ve final notunun 50 ve daha yüksek olma algoritması.

 1. Başla
 2. Sayısal ( vize ve final)
 3. Ondalıklı ( ortalama),
 4. Yaz (‘’vize notu’’)
 5. vize <-     oku ()
 6. Yaz (‘’finalnotu’’)
 7. Final <-     oku()
 8. Ortalama = vize *(30/100)+final*(70/100)
 9. Eğer ((ortalama > 50) && (final>=50))
 10. Yaz (‘’Geçti’’)
 11. Değilse
 12. Yaz (‘’kaldı’’)
 13. Eğer bitti

21-Kullanıcının klavyeden girdiği sayı 3’ e ve 5’ e tam bölünüyorsa ekrana tam bölünüyor yazan bölünmüyor sa bölünmüyor yazan algoritma ?

 1. Başla
 2. Sayısal (sayı)
 3. Yaz (‘’sayı gir’’)
 4. Sayı <-    oku()
 5. Eğer ((sayı%3>==0)&&(sayı%5==0))
 6. Yaz (bölünüyor)
 7. Değilse
 8. Yaz ( bölünmüyor)
 9. Eğer bitti
 10. Bitti

22-Kullanıcının klavyeden girdiği sayı 0-100 aralığındaysa geçerli değilse geçerli yazan algoritma

 1. Başla
 2. Sayısal (sayı)
 3. Yaz (‘’sayı gir’’)
 4. Sayi <-  oku()
 5. Eğer ( sayi >=0) && (sayı<=100)
 6. Yaz (‘’geçerli’’)
 7. Değilse
 8. Yaz (‘’geçersiz’’)
 9. Eğer bitti
 10. Bitti

23-Öğrencinin sınavdan almış olduğu puana göre notunu ekrana yazdıran programın sahte kodlarını yazınız ?

 1. Başla
 2. Sayısal ( sayı)
 3. Yaz (‘’puanınızı girin’’)
 4. Sayı <-   oku ()
 5. Eğer ((sayı>=0)&&(sayı<50))
 6. Yaz (‘’1’’)
 7. Değilse eğer ((sayı>=50)&&(sayı<60))
 8. Yaz(‘’2’’)
 9. Değilse eğer((sayı>=60)&&(sayı<70))
 10. Yaz (‘’3’’)
 11. Değilse eğer ((sayı>=70)&&(sayı<85))
 12. Yaz (‘’4’’)
 13. Değilse eğer ((sayı>=85)&&(sayı<=100))
 14. Yaz (‘’5’’)
 15. Değilse
 16. Yaz (‘’hatalı puan girdiniz’’)
 17. Eğer bitti
 18. Bitti

24-Suyun sıcaklık derecesine göre katı sıvı gaz halinde olduğu bulan ve ekrana yazan algoritma ? 

 1. Başla
 2. Sayısal (sayı)
 3. Yaz(‘’sayı gir’’)
 4. sayı <-    oku()
 5. Eğer((sayı>0)&&(sayı<100))
 6. Yaz (‘’sıvı’’)
 7. Değilse eğer ((sayı<=0)
 8. Yaz (‘’buz’’)
 9. Değilse eğer (sayı>=100)
 10. Yaz (‘’gaz’’)
 11. Eğer bitti
 12. Bitti

25-Kullanıcıdan ax2+bx+c=0 şeklindeki ikinci derecede denkleme ait a,b ve c değerleri istenerek deltayı hesaplayan ve gösteren çıkan delta sonucuna göre denklemin köklerinin yukardaki tabloya göre gösterilmesi sağlanan algoritma ?

 1. Başla
 2. Sayısal(a,b,c,delta)
 3. Yaz (‘’a’yı gir’’)
 4. A <-     oku()
 5. Yaz (‘’b’yi gir’’)
 6. B <-      oku()
 7. Yaz (‘’c’yi gir’’)
 8. C <-      oku()
 9. Delta = (b*b)-(4*a*c)
 10. Yaz (delta)
 11. Eğer (delta==0)
 12. Yaz (çakışık 2 kök var’’)
 13. Değilse eğer (delta<0)
 14. Yaz (‘’reel kök yok’’)
 15. Değilse
 16. Yaz (‘’reel 2 kök var’’)
 17. Eğer bitti
 18. Bitti

26-Klavyeden girilen 0 ile 99.999 arasındaki basamak sayısını ekrana yazdıran algoritma ?

 1. Başla
 2. Sayısal
 3. Sayı <-    oku()
 4. Değilse Eğer (sayı>=0)&&(sayı<=9)
 5. Yaz (‘’basamak1’’)
 6. Değilse Eğer (sayı>=10)&&(sayı<=99)
 7. Yaz(‘’basamak2’’)
 8. Değilse Eğer (sayı>=100)&&(sayı<=999)
 9. Yaz(‘’basamak3’’)
 10. Değilse Eğer (sayı>=1000)&&(sayı<=9999)
 11. Yaz(‘’basamak4’’)
 12. Değilse eğer (sayı>=10.000)&&(sayı<=99.999)
 13. Yaz(‘’basamak5’’)
 14. Eğer bitti
 15. Bitti

27-Bir fabrikada sabit maaşla çalışan işçiler aile durumlarına göre ek maaş almaktadırlr. Çocuk sayısı 1 ise maaşının %5’i kadar , çocuk sayısı 2 ise %10’u 3 ve daha fazla ise %15’i kadar aile yardımı almaktadır. Buna göre kullanıcıdan işçinin maaşı ve çocuk sayısı istenerek gerekli hesaplamayı yapan algoritma ?

 1. Başla
 2. Sayısal (maaş , çocuk sayısı, sonuç)
 3. Yaz(‘’maaş gir’’)
 4. maaş <-    oku()
 5. Yaz (‘’çocuk sayısı’’)
 6. çocuk <-    oku()
 7. Eğer ( çocuk==0)
 8. Yaz(‘’maaş’’)
 9. Değilse (çocuk==1)
 10. Sonuç = maaş +(maas*5/100)
 11. Yaz (‘’sonuç’’)
 12. Değilse eğer (çocuk==2)
 13. Sonuç= maaş+(maas*10/100)
 14. Yaz (sonuç)
 15. Değilse
 16. Sonuç=maaş+(maaş*15/100)
 17. Yaz (sonuç)
 18. Eğer bitti
 19. Bitti

28-Bir fabrikada işçinin alacağı ücret hesaplanırken şu kraterlere uyulmaktadır ;

 • Eğer işçi 40 saatten az çalışmışsa çalıştığı saat ve saat ücreti çarpılarak alacağı ücret hesaplanıyor , eğer işçi 40 saat ve daha fazla çalışmışsa çalıştığı saat 2 saat olarak hesaplanacak buna göre bilgileri alınarak ödenecek tutarı yazdıran algoritması.
 1. Başla
 2. Sayısal
 3. Yaz(‘’çalıştığı saat’’)
 4. zaman <-     oku()
 5. Yaz(‘’ücret saat’’)
 6. saatücret <-     oku()
 7. Eğer (zaman<40)
 8. Maaş = zaman* saatücret
 9. Yaz(‘’maaş’’)
 10. Değilse eğer (saat>=40)
 11. Sonuç = (saat*2)*saatucret
 12. Yaz(‘’sonuç’’)
 13. Eğer bitti
 14. Bitti

29- 2.Dereceden Denkelem köklerini bulan programa ait akış şeması örneği.

akissemasi2derecedenklem

30- Bir ücretlinin sicil numarası, çalışma saati ve saat ücreti bilgisayara giriş olarak veriliyor.Ücretlinin bu bilgilerle maaşını hesaplayan algoritmayı ve akış şemasını çiziniz.

Başla
Sicilno., calsa, saucret oku
Maas= calsa x saucret
Sicilno, Maas yaz
Dur.

akis_sema_maas

31- İki sayının farkını bulan algoritmayı yapınız.

1.Başla
2.Sayısal sayi1,sayi2,fark
3.YAZ (“1. Sayıyı girin”)
4.sayi1 < — OKU()
5.YAZ (“2. Sayıyı girin”)
6.sayi2 sayi2)
8.fark=sayi1-sayi2
9.DEĞİLSE EĞER(sayi2>sayi1)
10.fark=sayi2-sayi1
11.DEĞİLSE
12.fark=0
13.EĞER BİTTİ
14.YAZ (fark)
15.Bitir


32.Klavyeden girilen N sayısına göre 1 den N ye kadar olan tek sayıların toplamı ve çarpımı çift sayıların ise karelerinin toplamını bulan programın algoritması

BAŞLA
SAYISAL TOPLAM,CARPIM,KARETOPLAM
TOPLAM=0
CARPIM=1
OKU N
DÖNGÜ I=1, N, 1
EĞER(N%2==1)
TOPLAM=TOPLAM+I
CARPIM=CARPIM*I
DEĞİLSE
KARETOPLAM=KARETOPLAM+(I*I)
EĞER BİTTİ
DÖNGÜ BİTTİ
YAZ TOPLAM
YAZ CARPIM
YAZ KARETOPLAM
BİTTİ

Akış Şeması:

akis_sema_32

33. Klavyeden girilen 10 sayıyı toplayan ve sonucu ekranda gösteren programın algoritmasını yazınız.

BAŞLA
SAYISAL TOPLAM
TOPLAM=0
DÖNGÜ i=1, 10, 1
YAZ(“SAYIYI GİR”)
SAYI<–OKU()
TOPLAM=TOPLAM+SAYI
DÖNGÜ BİTTİ
YAZ TOPLAM
BİTTİ

34.Klavyeden girilen a ve b sayıları arasındaki sayıları listeleyen Akış Şeması Örneği:

1_n_sayi_yazdir

35.Klavyeden 2 sayı girilecek daha sonra işlem numarası girilecek girilen işlem numarasına gööre işlem yapılacak sonuç ekranda görüntelenecek algoritma akış diyagramı

1:Topla
2:Çıkar
3:Çarp
4:Böl

BAŞLA
SAYISAL s1,s1,sonuc,islem
YAZ (“1. SAYIYI GİR”)
s1 < – OKU()
YAZ (“2. SAYIYI GİR”)
s1 YAZ(“SEÇİMİ GİRİN:” 1- TOPLA 2-ÇIKAR 3-ÇARP 4-BÖL”)
islem<-OKU()
EĞER(islem==1)
sonuc=s1+s2 //ahmetcansever.com
DEĞİLSE EĞER (islem==2)
sonuc=s1-s2
DEĞİLSE EĞER (islem=3)
sonuc=s1*s2
DEĞİLSE EĞER (islem==4)
sonuc=s1/s2
DEĞİLSE //www.ahmetcansever.com
YAZ (“HATALI GİRİŞ”)
EĞER BİTTİ
YAZ(sonuc)
BİTTİ

36.Klavyeden girilen 3 basamaklı sayının 1. 2. ve 3. basamağını (Basamak Değerlerini) yazdıran programın algoritması.

BAŞLA
Tamsayı sayi,yuzler,onlar,birler
YAZ (“Sayıyı girin”)
sayi< -OKU()
yuzler=sayi/100
sayi=sayi-(yuzler*100)
onlar=sayi/10
sayi=sayi-(onlar*10)
birler=sayi
YAZ (yuzler)
YAZ (onlar)
YAZ (birler)
Bitti

Akış Şeması:

basamak_ayirma


36. Ekrana 10 defa Adını yazdıran Akış Şeması

ekrana_adini_yaz
37.Bir dersten 3 sınav notu alan bir öğrencinin :
a- ortalamasını
b-5 li sistemdeki not karşılığını
c-harfli sistemdeki not karşılığını
yazdıran programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Adım 1: Başla
Adım 2: Ders notlarını al.(a,b,c)
Adım 3: ortalama değerini hesapla ort=(a+b+c)/3
Adım 4: eğer ort>84 r=5 h=a adım10 a git.
Adım 5:eğer ort>69 r=4 h=b adım 10 a git.
Adım 6:eğer ort>54 r=3 h=c adım 10 a git.
Adım 7:eğer ort>44 r=2 h=d adım 10 a git.
Adım 8:eğer ort>24 r=1 h=e adım 10 a git.
Adım 9:r=0 h=f
Adım 10: r ve h değerlerini ekrana yaz.
Adım 11: Bitir.

 

algoritma_not_cevirme

 

38.Bir fabrikada sabit maaşla çalışan işçiler aile durumlarına ve ürettikleri parça sayısına göre de ek maaş almaktadır. Aşağıda verilen yönergelere göre işçilerin maaşlarını hesaplayan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

Çocuk sayısı1 ise maaşın %5 i
Çocuk sayısı 2 ise maaşın %10 u
Çocuk sayısı 3 ve 3 den fazla ise maaşın %15 i kadar aile yardımı.

Üretilen parça sayısı 50-100 arasında ise maaşın %10 u
Üretilen parça sayısı 100-150 arasında ise maaşın %15 i
Üretilen parça sayısı 150-200 arasında ise maaşın %20 si

Adım 1: Başla
Adım 2: Sabit maaş, Çocuk sayısı,Üretilen Parça sayısını gir.(s,c,p)
Adım 3: Eğer c=1 ise cy=m*0.05
Adım 4: Eğer c=2 ise cy=m*0.1
Adım 5: Eğer c>2 ise cy=m*0.15
Adım 6: Eğer (p>=50 ve p<100) ise py=m*0.1
Adım 7: Eğer (p>=100 ve p<150) ise py=m*0.15
Adım 8: Eğer(p>=150) ise py=m*0.2
Adım 9: t=m+cy+py
Adım 10: t değerini ekrana yaz.
Adım 11: Bitir

 

algoritma_maas

 

39.Klavyeden 3 adet kenar uzunluğu giriliyor. Girilen kenar uzunlukları ile :

a-Üçgenin çizilip çizilemeyeceğini
b-Eğer üçgen çizilirse Üçgenin çeşidini(ikizkenar, çeşitkenar, eşkenar)
c- çizilen üçgenin alan ve çevresini bulup ekrana yazan programın algoritmasını ve akış diyagramını tasarlayınız.

 

Adım 1 : Başla
Adım 2: Üç kenar uzunluğunu giriniz.(a,b,c)
Adım 3: Eğer( (a+b>c) ve (a-b<c)) veya ( (a+c>b) ve (a-c<b)) veya ((b+c>a) ve (b-c<a))değilse ekrana “Bir üçgen çizilemez.” yaz ve Adım 10 a git.
Adım 4: Eğer ((a=b) ve (b=c) ve (a=c)) ise ekrana “Eşkenar üçgen” yaz.
Adım 5: Eğer ((a<>b) ve (a<>c) ve (b<>c)) ise ekrana “Çeşitkenar üçgen” yaz.
Adım 6: Eğer ((a=b) ve (b<>c)) veya ((a=c) ve (c<>b)) veya ((b=c) ve (c<>a)) ise ekrana “İkizkenar Üçgen” yaz.
Adım 7: Üçgenin çevresini bul. (C=a+b+c)
Adım 9: Üçgenin yarım çevresini bul. (U=C/2)
Adım 8: Üçgenin alanını bul. (A=U*((U-a)*(U-b)*(U-c))^1/2
Adım 9: Çevre ve alan değerlerini ekrana yaz.(C,A)
Adım 10: Bitir

40.Girilen 10 adet sayi içerisinden pozitiflerin ve negatiflerin ve “0”  sayısını ayrı ayrı bulan akış şeması.

negatif_pozitif_sayisi

BAŞLA
SAYISAL sayi,negatif_sayisi,pozitif_sayisi,sifir_sayisi
DÖNGÜ(1,10,1)
YAZ(“Sayi gir : “)
OKU (sayi)
EĞER(sayi<0)
negatif_sayisi++
DEĞİLSE EĞER(sayi>0)
pozitif_sayisi++
DEĞİLSE
sifir_sayisi++
EĞER BİTTİ
DÖNGÜ BİTTİ
YAZ(pozitif_sayisi)
YAZ(negatif_sayisi)
YAZ(sifir_sayisi)
BİTTİ

41. Kürenin alanını ve hacmini hesaplayan algoritma ve akış şeması örneği.

Alan = 4πr2

Hacim=(4/3)πr3

BAŞLA
Sayısal r,alan,hacim
YAZ(“Yarıçapı giriniz”)
r<-OKU()
alan=4*3.14*r*r
hacim=(4/3)*3.14*r*r*r
YAZ(alan)
YAZ(hacim)
BİTTİ

kure_alan_hacim

42. Silindirin Alanı ve Hacmini hesaplayan algoritma ve akış şeması örneği

Alan = 2πr(r+h)

Hacim = πr2h

BAŞLA
Sayısal r,h,alan,hacim
YAZ(“Yarıçapı giriniz”)
r<-OKU()
YAZ(“Yüksekliği giriniz”)
h<-OKU()
alan=2*3.14*(r+h)
hacim=3.14*r*r*h
YAZ(alan)
YAZ(hacim)
BİTTİ

silindir_alan_hacim

43. Girilen 3 sayıdan en büyüğünü bulan algoritma örneği:

Başla
s1< -OKU() s2<-OKU() s3<-OKU() EĞER(s1>s2 & s1>s3)
Yaz(“Sayı1 en büyüktür”)
Değilse Eğer (s2>s1 & s2>s3)
Yaz(“Sayı2 en büyüktür”)
Değilse
Yaz(“Sayı3 en büyüktür”)
Eğer Bitti
Bitir

44.7-24 arası tek sayıların toplamını ve ortalamasını bulan algoritma

1.Başla
2.Sayısal sayac,sayi,toplam=0,ortalama
3.sayi=7;
4.Eğer(sayi%2!=0)
5.toplam+=sayi;
6.sayac++
7.sayi++
8.Eğer(sayi<24)
9.Git 4
10.Eğer Bitti
11.Eğer Bitti
12.ortalama=toplam/sayac
13.Yaz (ortalama)
14.Bitti

45. Klavyeden Girilen 3 sayının ortalamasını alan algoritma

Başla
Sayısal s1,s2,s3,ortalama
YAZ (“1. sayıyı gir”)
s1<- OKU()
YAZ (“2. sayıyı gir”)
s2<- OKU()
YAZ (“3. sayıyı gir”)
s3<- OKU()
ortalama=(s1+s2+s3)/3
YAZ(ortalama)
BİTİR

46. Klavyeden girirlen 5 adet sayının ortalamasının döngü mantnığı ile bulup ekrana yazdıran akış diyagramını oluşturunuz.

new-chart

47.1 ile 40 arasında bulunan 5 in katı olan sayıları ekrana yazan akış şeması.

new-chart

 

48. Çarpma kullanmadan klavyeden girilen sayının 3 katını bulan akış diyagramı.

new-chart2

49. Taban uzunluğu ve yüksekliği girilen paralelkenarın alanını hesaplayan algoritma.
Paralelkenarın taban uzunluğu b ve yüksekliği h olmak üzere;
Alan=b*h olarak hesaplanır.

1.Başla
2.Sayısal b,h,alan
3.Yaz(“Taban uzunluğunu girin”)
4.b< -OKU()
5.Eğer(b<=0)
6.GİT 3.Adım
7.Yaz(“Yüksekliği Gir”)
8.h<-OKU()
9.Eğer(h<=0)
10.GİT 7.Adım
11.alan=b*h;
12.YAZ(alan)
13.Bitti

50. Arka arkaya girilen rastgele 10 tamsayının ortalaması ile bu sayılardan en büyük ve en küçük olanının ortalamasını bularak elde edilen bu iki ortalamanın farkını alan algoritma örneği.

1.Başla
2.Sayısal sayi,toplam=0,ortalama,fark,kucuk,buyuk,kucukBuyukOrtalama
3.YAZ(“Sayı Gir”)
4.sayi< -OKU()
5.kucuk=sayi
6.buyuk=sayi
7.toplam+=sayi
8.DONGU(1,9,1)
9.YAZ(“Sayıyı Gir”)
10.sayi<-OKU()
11.toplam+=sayi
12.EĞER(sayi<kucuk) 13.kucuk=sayi 14.EĞER BİTTİ 15.EĞER(sayi>buyuk)
16.buyuk=sayi
17.EĞER BİTTİ
18.DONGU BİTTİ
19.Ortalama=toplam/10
20.kucukBuyukOrtalama=(kucuk+buyuk)/20
21.fark=ortalama-kucukBuyukOrtalama
22.YAZ(Ortalama)
23.YAZ(kucukBuyukOrtalama)
24.YAZ(fark)
25.BİTTİ

51. Öğrencinin sınavdan aldığı puan (0-100) karşılığı olan notu (1-5) ekranda gösteren algoritma örneği.

1.BAŞLA
2.Sayısal puan,not=0
3.YAZ(“Puanı Gir”)
4.puan< -OKU() 5.EĞER(puan>=0 && puan< =50) 6.not=1 7.DEĞİLSE EĞER(puan>=50 && puan<60)
8.not=2
9.DEĞİLSE EĞER(puan>=60 && puan<70)
10.not=3
11.DEĞİLSE EĞER(puan>=70 && puan<85)
12.not=4
13.DEĞİLSE EĞER(puan>=85 && puan<100)
14.not=5
15.DEĞİLSE
16.YAZ(“GEÇERSİZ PUAN)
17.EĞER BİTTİ
18.YAZ(not)
19.BİTTİ

Daha fazla örnek için Facebook Sayfamızı beğenin.

Farklı algoritma ve akış diyagramı örnekleri için diğer sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

 

Hakkında admin

İlginizi Çekebilir

Algoritma: Hipotenüs Hesaplama(Pisagor Teoremi) -c#

Son Güncellenme : 19th Aralık, 2016Sade algoritma örneklerinden biri olan Pisagor Teoremi‘ nin c# programlama …

78 Yorumlar

 1. Hocam Öğrenci numarasının son 6 hanesini dolara çevirerek ekrana yazma algoritma ve akış şeması ödevim var yardımcı olabilirmisiniz acaba rica etsem 🙂 Birde Ekrana 10 defa isim yazma akış diyagramını eklermisiniz.

 2. N elemandan oluşan bir A sayı dizisinin küçükten büyüğe doğru sıralamasını yapan akış şemasını bu soruda yardımcı olurmusunuz nolur..

 3. hocam , klavyeden girilen bir sayının tam değer fonksiyonu kullanılarak tam değerini yazdıran programın akış diyagramı ? mesela 1.44 girdik tam değeri = 1 dir bu fonksiyon
  ??

 4. hocam klavyeden 2 sayıdan büyük olanın karesini bulup ekrana yazdıran programın kodlarını yazınız . bu sorunun cevabı nedir acaba

 5. muhammet ali çamlı

  0 dan 25 e kadar rastgele seçilmiş sayıları klavyeden 1 e basınca büyükten küçüğe sıralayan 2 ye basınca küçükten büyüğe sıralayan 3 e basıncada hangi sayıdan kaçtane girildiğini gösteren algoritma lazım yardımcı olursanız

 6. cevap eksik görünüyor acaba düzeltebilir misiniz. 🙂

 7. 1.) Klavyeden girilen iki sayının, çarpma işlemi kullanmadan çarpımını bulup ekrana yazan algoritma.

  2.)Elemanları dışarıdan girilen 10 elemanlı sayı dizisinin ilk 5 elemanını bir diziye, ikinci 5 elemanını başka bir diziye aktararak dizileri listeleyen algoritma.

  cevaplarını yazar msınız?

 8. öğrencinin sınavdan almış olduğu puana göre notunu ekrana yazdıran (0ile100) arasında bır puan girmediyse hatalı puan yazdıran programın algoritma kodlarını yazarmısınız

 9. Merhaba bir metnin içinde belli bir kelimeyi aratma, bulunan kelimelerin adedini ve kaçıncı sırada ki kelimeler olduğunu bulan algoritma yapmam lazım eğer yardımcı olursanız sevinirim.
  şimdiden teşekkürler.

 10. ARKA ARKAYA GIRILEN RASGELE 10 TAMSAYININ ORTALAMASI ILE BU SAYILARDAN EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK OLANININ ORTALAMASINI BULARAK ELDE EDILEN BU IKI ORTALAMANIN FARKINI ALAN ALGORITMASINI YAZINIZ.
  bunun algoritması ve akış diyagramı lazım yardımcı olurmusunuz

 11. merhaba benimde projem var 100 elemandan oluşan bir dizide negatif ve pozitif elemanların sayısını bulan programın algoritma ve akış diyagramı yapılıcak eğer yaparsanız çok mutlu olurum teşekkürler ..

 12. Bekircan Develioğlu

  Kenar uzunlukları verilen parelel kenarın alan hesabını yapan programa ait algoritmayı ve akış şemasını hazırlayınız NOT:kenar uzunlukları negatif olarak girildiği durumda veri girişi tektlrarlanacaktır
  BUNU YAPMAMA YARDIMCI OLURMUSUN LÜTFEN

 13. Merhaba benim 3 tane sorum olucak.
  1-) Girilen bir cümledeki boşluklara yıldız işareti koyarak yazan programın akış şemasını oluşturunuz ?
  2-) Girilen bir cümlenin içindeki “KEL” hecesinin kaç adet olduğunu bulan programın akış şeması ?
  3-) Girilen bir telefon numarasından yola çıkarak müşterinin hangi şehirde yaşadığını bulan programın akış şeması ?

  • Merhaba bir performansım varda yardım edermisiniz ?
   Ahmet ve Hasan isimlerindeki karo ustaları saatte 30 ve 60 adet karo dosemektedir.Birlikte çalıstıkları zaman 140 tane karoyu kaç saatte dosedıklerını hesaplayan algoritma ve akış diyagramı

 14. 1 ile 40 arasında bulunan 5 in katı olan sayıları ekrana yazan akış diyagramı

  klavyeden girilen 3 katını bulan akış diyagramı [çarpma kullanma yok

 15. klavyeden girirlen 5 adet sayının ortalamasının döngü matnığı ile bulup ekrana yazan akış diyagramı oluşturunuz

 16. Merhaba acaba kullandiginiz algoritmalari youtube sayfamda video olarak anlatmamda bi sakinca var mi?

 17. Merhaba hocam size bir sorum olucakti hoca odev olarak verdi
  Karşınızda 5 adam olduğunu düşünün. Bu 5 kişiden dördü yalancı, bir tanesi ise doğrucu kişi olsun.

  Yalancılara (4 kişi) bir soru sorduğunuzda size doğru da söyleyebilirler, yalan da söyleyebilirler.

  Yalancılara ikinci kez soru sorduğunuzda size olan tavırlarını değiştirecektir. Eğer ilk seferinde size doğruyu söylemişlerse, ikinci seferinde yalan söyleyeceklerdir. (örn. 2×2=4 doğru mu diye sorduğunuzda ilk başta doğru diyen yalancı, ikinci seferde “yanlış” diyecektir.)

  Herhangi birine iki soru sormanız gerekmektedir. Sorularınızı aynı veya farklı kişilere sorabilirsiniz.

  Buna göre doğrucuyu bulmak için hangi soruları sorarsınız ve nasıl bir algoritma ile bu soruyu çözersiniz

 18. hocam sin , cos veya tan akış şemaları nasıl oluyor yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum

Yorum Yap

Wordpress Tema indir