C++ Karışık Örnekler – Ahmet Cansever
C++

C++ Karışık Örnekler

Tarafından yazılmıştır Ahmet C

C++ ile yapılmış karışık basit örnekler. C++ For Döngüsü Örnekleri, C++ İf Örnekleri, C++ Dizi Örnekleri‘ ni bu sayfadan takip edebilirsiniz. Örnekler devamlı güncellenecektir.

Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan ve gösteren C++ örneği:

Klavyeden girilen 2 sayının ortalamasını hesaplayan C++ örneği:

Girilen 3 yazılı notunun ortalamasını hesaplayan ve gösteren C++ Örneği:

Girilen yazılı ortalamasını hesaplayarak ortalama 50′ den küçükse Kaldı, değilse Geçti yazdıran C++ kodları:

Girilen sayının Tek yada Çift olduğunu gösteren C++ örneği:

C++ Girilen sayının 3′ e ve 5′ e tam bölünüp bülünmediğini gösteren kodlar:

C++ Kullanıcının girdiği sayı 0-100 arasındaysa geçerli, 0-100 arasında değilse Geçersiz sayı yazdıran örnek.

C++ For döngüsü ile 1-100 arası sayıları ekranda yazdıran örnek:

1-100 arası çift sayıları listeleyen C++ Örneği:

For Döngüsü kullanarak kullanıcıdan 5 sayı isteyen ve girilen bu sayıların toplamını ekranda gösteren C++ Örneği:

Kullanıcıdan 10 tane sayı alarak bu sayıların ortalamasını gösteren C++ örneği:

C++ While Döngüsü kullanarak Faktoriyel Hesaplama Örneği

C++ For Döngüsü kullanrak Faktoriyel Hesaplama Örneği:

C++ Switch kullanarak 4 işlem yapan basit bir hesap makinesi:


1 ile Kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayılar içerisinde bulunan asal sayıları listeleyen C++ örneği:

Girilen sayının asal mı? Asal değil mi? bulan C++ Örneği:

0-100 arası girilen puanı 0-5 arası nota çeviren C++ Örneği:

C++ klavyeden girilen fiyat değerine % 18 kdv ekleyip kdvli fiyatını bulan ve ekrana yazan program:

Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayılar içinde tek olanları yazdıran C++ kodları:

Yorum Yap