Python Basit Örnekler – Web Tasarım & Programlama

EtiketPython Basit Örnekler

Programlama Python Örnekleri

Python Liste İçindeki En Büyük ve En Küçük Sayıyı Bulma

Bu örneğimizde oluşturulan bir liste içine kullanıcıdan sayı girişi yapmasını isteyerek bu listedeki en büyük ve en küçük sayıyı gösteren Python kodlarını oluşturacağız. Örneğimizde öncelikle kullanıcıya kaç elemanlı bir liste oluşturmak istediğini soracağız. Daha sonra bir for döngüsü yardımıyla kullanıcının girmiş olduğu adette sayı girişi yaptıracağız. Sayı girişi tamamlandıktan sonra max ve min metotlarını kullanarak dizi içindeki maksimum ve minimum değerli elemanını göstereceğiz.

Programlama Python Örnekleri

Python Asal Sayı Kontrolü

Python ile kullanıcının girmiş olduğu sayının Asal sayı olup olmadığını kontrol ederek ekranda gösteren örnek. Örneğimizde kullanıcıdan bir sayı isteyerek 2′ den bu sayıya kadar bir döngü kuracağız. Daha sonra bu döngü vasıtasıyla kullanıcının girmiş olduğu sayının tam bölünüp bölünmediğini kontrol ederek eklediğimiz sayacı arttıracağız. sayacın artması durumunda diğer sayılara bölünüp bölünmediğine bakmadan break komutu il döngüyü kıracağız. Programımıza ait kodlar ve ekran çıktısı...