C# Dizi Tanımlama – Web Tasarım & Programlama
C# Console Örnekleri Programlama

C# Dizi Tanımlama

Tarafından yazılmıştır AhmetC

Diziler bellekte aynı tipteki veri grubunun tutulmasını sağlar.
C# da tek boyutlu bir dizi, normal bir değişken gibi tanımlanır , sadece değişken ifadesinden sonra köşeli parantez kullanılır.
Dizilerin oluşturulması iki şekilde olabilmektedir:

 

Dizi oluşturulurken içine değer atamak için aşağıdaki şekilde kullanılabilir.

Yorum Yap