C# Checkbox Örnekleri – Ahmet Cansever
C# Programlama Windows Form Örnekleri

C# Checkbox Örnekleri

Tarafından yazılmıştır AhmetC

Checkbox kullanıcıya seçenekler sunarak bunlardan birini, birkaçını ya da tamamını seçebilmesi istenen durumlar için kullanılır. Checked özelliği sayesinde seçili olup olmadığının kontrolünü yapabiliriz. Aşağıda Checkbox la ilgili örnekleri inceleyebilirsiniz.

Örneğimizde İndirim yapılıp yapılmayacağı bir checkbox ile kontrol edilecektir. Eğer checkbox seçiliyse textbox’ a girilen tutar üzerinden %20 indirim yapılacak ve label3 te gösterilecektir. Eğer checkbox işaretli değilse tutar aynen yazılacaktır.

Formumuzu oluşturduktan sonra butona çift tıklayarak aşağıdaki kodları yazalım.

Programı çalıştırdığımızda görüntü aşağıdaki gibi olacaktır.

Örnek 2: Aşağıdaki formda checkboxlar vasıtasıyla seçilen ürünlere göre fiyat yazdıralım.

chck1

 

Yorum

Yorum Yap