C# Combobox’ a Tüm Renkleri Doldurma – Web Tasarım & Programlama
C# Programlama Windows Form Örnekleri

C# Combobox’ a Tüm Renkleri Doldurma

C# Windows Form’ da eklemiş olduğumuz comboBox içine Form açıldığında renklerin yüklenmesini sağlamak için;

cmbrenk1

Form_Load event’ ına;

Artık programımızı çalıştırdığımızda Combobox içerisinde renklerin sıralandığını göreceğiz. Bu renkleri nasıl kullanacağımıza gelirsek;

comboBox1_SelectedIndexChanged olayına;

şeklinde yazdığımızda artık form arka plan renginin seçmiş olduğumuz renge göre değiştiğini göreceğiz.

Yorum Yap