C# Linq Count Kullanımı ve Örneği – Ahmet Cansever
C# Programlama Windows Form Örnekleri

C# Linq Count Kullanımı ve Örneği

Tarafından yazılmıştır AhmetC

Aşağıdaki örneğimizde Count kullanarak dizi içerisinde çift sayıların sayısı, negatif sayıların sayısı ve negatif çift sayıların sayısını bulacağız.
Kodlarımız aşağıdaki şekilde olacaktır.

Ekran çıktısı:

linq

Yorum Yap