C# TextBox Sadece Büyük Harf ya da Sadece Küçük Harf Yazdırma – Web Tasarım & Programlama
C# Programlama Windows Form Örnekleri

C# TextBox Sadece Büyük Harf ya da Sadece Küçük Harf Yazdırma

Tarafından yazılmıştır Ahmet C

C# Windows Form uygulamalarında TextBox içine girilen metinleri büyük harf veya küçük harfe çevirmek için toUpper() ve toLower() metotlarından faydalanılabileceğinden daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Bu işlemin eş zamanlı yani yazım anında gerçekleştirilmesi için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz.

Altta bulunan her iki yöntem için kodların textBox1_TextChanged olayına yazılması gerektiğini belirtelim.

Birinci yöntem olarak textbox için CharacterCasing özelliği kullanılabilir. Fakat bu yöntemde türkçe karakterlerden kaynaklanan bir sorunla karşılaşılabilir (ı,İ).

Kullanımı:

Diğer yöntemimizde türkçe karakterlerle ilgili bir sorun olmayacaktır. toUpper() yada toLower() metodu kullanarak aşağıdaki şekilde işlemi gerçekleştirebilirsiniz.
Kullanımı:

textBox1.SelectionStart = textBox1.Text.Length; kodlarının buradaki kullanım amacı imlecin konumunu sona getirmek olduğunu belirtelim. Eğer bu kod kullanılmazsa basılan her karakter metnin sonuna değil en başa eklenecektir.Bu satırı bu sorunu ortadan kaldırmak için kullandığımızı belirtelim.

Yorum

Yorum Yap