SQL SERVER ORDER BY KULLANIMI – Web Tasarım & Programlama
SQL

SQL SERVER ORDER BY KULLANIMI

Tarafından yazılmıştır AhmetC

Sorguları sıralamak amacıyla kullanılır. ASC anahtar kelimesi küçükten büyüğe doğru, DESC anahtar sözcüğü ise büyükten küçüğe doğru sıralamaktadır. Kullanımı ASC (artan sıralama) için;

DESC (azalan sıralama) için;

şeklindedir. Aşağıdaki örneklerde ogrenci tablosunda ogrenci_ad sütununa göre artan ve azalan sıralama yapılmıştır.
asc

desc

Yorum

Yorum Yap