C# String Metotlar – EndsWith( ) – Ahmet Cansever
C# Console Örnekleri Programlama

C# String Metotlar – EndsWith( )

Tarafından yazılmıştır AhmetC

Birlikte çağrıldığı metinsel ifade parametre olarak verilen string türündeki ifade ile bitip bitmediğini kontrol eden metottur. Geriye bool türünde bir değer döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitiyorsa geriye true değerini döndürür. Eğer metin parametre olarak verilen ifade ile bitmiyorsa geriye false değerini döndürür.
Kullanımı:

Yorum Yap